top of page

Piłkochwyty stalowe

  • słupy wykonane z profili stalowych 80x80 lub innych malowanych proszkowo 

  • wysokość słupów do 6 metrów

  • konfiguracja dopasowana do wielkości i charakteru obiektu

  • słupy skrajne podparte przy pomocy zastrzałów

  • możliwość zastosowania wielu rodzajów siatek ochronnych

  • do stosowania na obiektach zewnętrznych

  • spełniają wymagania normy PN-EN 913

  • posiadają certyfikat zgodności z normą

bottom of page